Klassificering før 2023

Når man deltager i nationale eller internationale konkurrencer bliver man inddelt i klasser afhængig af den skade man har.

 

Klasserne er internationale og defineret af UCI.
Overordnet skal klasserne forstås således:

 

•         H1: Tetraplegikere med alvorlig nedsættelse af armfunktion op til C6-hvirvelen

•         H2: Tetraplegikere med mindre nedsættelse af armfunktion fra C7 til T3

•         H3: Paraplegikere med nedsættelse fra T4 til T10

•         H4: Paraplegikere med nedsættelse fra T11 og nedefter, samt amputerede der ikke kan knæle

•         H5: Atleter, der kan knæle på en håndcykel, en kategori der inkluderer paraplegikere og amputerede

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Para-cycling_classification

 

Det fulde regelsæt fra 2022 kan findes her:
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/6Ro8R7b25fjzBdhBlg5cCS/1d8ab54893884ae3247dc7a365d369f7/Part_15-E_amendments_on_01.01.2022.pdf

 Nationale kvalifikationer bliver i Danmark udført via Parasport Danmark af uddannede klassifikatører. Skal man deltage i internationale løb kan en international klassifikation være nødvendig. I så fald kan du kontakte løbsledelsen for at høre om de kan arrangere en klassifikation i forbindelse med løbet, ellers kontakt Parasport Danmark.

 

Zenta Kirstejn Frerks Lektor/Ergoterapeut/Master i Idræt og velfærd Medlem af Medicinsk Udvalg i DHIF

Para-Cycling

En menneskekrop er bygget til at kunne bevæge sig, og forud for fysisk aktivitet er bevægelse, vedligeholdelse af kroppen og livet uanset alder. Derudover oplever de este mennesker spontan glæde og psykisk velvære ved at bevæge sig, uanset om man har en funktionsnedsættelse eller ej.

Para-cyklingen er en spændende og udfordrende sport, hvad enten man ønsker, at køre en frisk tur i det grønne eller drøne af sted for fuld fart. Et kendetegn for idrætten er, at det sociale fungerer nt i selskab med konkurrenceelementet. Så uanset hvilken fart eller hvilke ambitioner du har, er du derfor meget velkommen i para-cyklingen.

På landsplan har Danmark ca. 10 konkurrenceryttere, som dækker ere af de 4 IPC-klasser der ndes i para-cyklingen. Cykel Union og ere af DCU’s elitecykelklubber er medlem af DHIF. Her træner de sammen med almindelige cykelryttere i klubberne.

Internationalt afvikles løb i klasserne CP (spastikere), LC (øvrige fysiske handicap), håndcykel samt tandem. Der afvikles de kendte cykeldiscipliner på både bane og landevej. Rytterne konkurrerer imod hinanden i forskellige handicapklasser, i forhold til graden af funktionsnedsættelse.

Hvert år arrangeres der såvel motions- som elite cykelløb, hvor personer med handicaps inden for ovenstående handicaps kan deltage. Som eliterytterne er der mulighed for at deltage i nationale, nordiske og internationale løb samt de større UCI sanktionerede arrangementer, som World Cups, mesterskaber og Para-Olympiske Lege.

UCI Para-cykling Klassi kation er udviklet i overensstemmelse med IPC Classi cation Code (2007) og blev gennemført i fuld udgave den 1. januar 2010 i forbindelse med de reviderede UCI Regler. Sidst nye opdatering er fra 2014. Formålet med Para-cykling klassi kationssystem er at minimere påvirkningen af værdiforringelse på resultatet af konkurrencen, således at en atlet ́s deltagelse i konkurrence er afhængig af træning, fysisk kondition og personlig atletisk talent. Klassi kation er en løbende proces, hvor alle atleter er under regelmæssig observation af uddannede klassi katører som sikre sammenhæng og retfærdighed for alle atleter.

For at opnå dette formål, er atleter klassificeret i henhold til omfanget af funktionsnedsættelserne som følge af deres handicap. Klassi kation har to vigtige roller:
• til at fastslå retten til at konkurrere;
• at gruppere atleter til konkurrence.

UCI ́s støtte kriterier de nere, hvordan en atlet kan betragtes som berettigede til at konkurrere. Disse kriterier er baseret på de speci kke funktioner, som er nødvendige for at konkurrere jævnbyrdigt med andre atleter med et handicap.

Alle atleter skal opfylde et minimum af handicap kriterier for deres gruppe. Minimum handicap kriterier er bestemt for at sikre, at atletens funktionsnedsættelser gør at han/hun har svært ved at cykle. Som en konsekvens kan en atlet opfylde kriterierne for en sport berettigelse, men kan ikke være i stand til at konkurrere i en anden sport. Det betyder ikke, atleten ikke har en væsentlig funktionsnedsættelse, men kun at han / hun ikke opfylder kriterierne for para-cykling. Hvis en atlet har funktionsnedsættelser, som ikke er permanent, og / eller ikke begrænser atletens evne til at konkurrere jævnbyrdigt i eliteidræt med atleter uden funktionsnedsættelserr bør atleterne betragtes udelukket fra at konkurrere.

Der er fire handicapgrupper i para-cykling:

1. Neurologiske funktionsnedsættelser med enten central eller perifer skade, enten medfødte eller erhvervede. Resulterende i:

Spasticitet,
Atetose
Ataksi,
Dystoni og blandet - spasticitet / atetose / ataksi / dystoni Perifer nerveskade

Nedsat muskelkraft


2. Motorisk, herunder:

Amputationer - som de neret i sport klasser Lemmer mangel og lemmer længde forskel, Nedsat muskelkraft
Forringet passiv ledbevægelighed

Multiple funktionsnedsættelser, der fører til en permanent og veri cerbar funktionsnedsættelse

3. Rygmarvslæsioner - fuldstændig eller ufuldstændig

4. Synshandicap - atleter, der opfylder kriterierne i kapitel V, afsnit 16.5.014 for Tandem klasse B.

Atleter skal underskrive en klassifikation om informeret samtykke til at angive deres villighed til at blive klassificeret og bekræfte deres aftale om at yde fuld indsats og samarbejde i hele klassificering processen.

Sports klasse - efter den fysiske vurdering vil klassifikatøren tildele atleten en klassifikation baseret på klassifikationsregler om para-cykling. Ud over klassifikationen, så kan der tilføreres en bemærkning inden for 4 områder:
New (N): For en atlet som konkurrerer for første gang på et UCI para-cykelløb

Review (R): Når nye atleter har afsluttet den fysiske vurdering af klassifikationsprocessen, så får de en R status, indtil de er blevet vurderet til en konkurrence. I slutningen af løbet, afhængigt af deres handicap, at de vil blive givet R, hvis de har brug for at blive set igen, eller C, hvis klassifikatørerne mener, at atletens nedskrivninger eller klasse ikke vil ændre sig.

Confirmed (C): For atleter, der har gennemført de krav klassiceringskriterierne har for deres handicap.
Not Eligible (NE): Atleter, der er vurderet ikke berettiget til at konkurrere kan blive set af et andet panel af klassifikatører. Hvis også det

andet panel vurderer atleten ikke kan deltage (NE), så er afgørelsen endelig.

Efter atleten har afsluttet sin første deltagelse i den disciplin, som vedkommende er klassi ceret til, så vil man blive underrettet mundtligt og/eller skriftligt.

Klassifikationen vil blive opdateret på UCI Para-cykling hjemmeside senest 30 dage efter afslutningen af begivenheden og vil dermed være tilgængelig for alle lande.